fbpx

CSR โรงเรียนชนบทที่ขาดแคลน

CSR โรงเรียนชนบทที่ขาดแคลน
อำเภอไทรโยคเป็นอำเภอชายแดน ยังมีโรงเรียนในท้องถิ่นยังขาดแคลนสิ่งของอุปกรณ์การเรียนอยุ่อีกมากมาย น้องๆ กำลังรอคอยการมาเยือนของท่าน และสายธารไอยรา รีสอร์ท ขอเป็นสือกลางเชื่อมใจ ของผู้ให้และหนูน้อย ขอขอบพระคุณครับ